Förbundsnytt | 6 Febr 2019 | SFF

Kallelse till SFFs årsstämma 2019

Välkommen på SFFs årsstämma, extrastämma, stipendieutdelning och middag lördag 6 april.

Du hittar kallelserna, dagordning och viktiga datum på sfoto.se på inloggat läge under Årsmöteshandlingar 2019
(OBS: du måste vara inloggad för att kunna se denna sida).

Programmet presenteras under mars och samtliga handlingar blir tillgängliga på https://www.sfoto.se senast den 27 mars. Fotoförfattarnas årsmöte kommer att äga rum tidigare samma dag. Ärenden, motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen respektive valberedningen tillhanda senast den 5 mars.

Extrastämman hålls för att behandla en punkt om stadgeändringar. Förslagen på stadgeändringar presenteras på hemsidan inom kort.

När: Lördag 6 april kl.13.00 (extrastämma) och 14.00 (ordinarie årsstämma).
Var: Hilton Slussen, Guldgränd 8, Stockholm.