Förbundsnytt | 25 Maj 2020

”Katastrofalt att fotografin inte har en hemvist”

Remisssvar från SFF till Kulturdepartementet: Vi kräver en nationell översyn av ansvaret och bevarandet av fotografin i Sverige, skriver Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna och Paulina Holmgren, ordförande SFF.

”Katastrofalt att fotografin inte har en hemvist”

Foto: Lena Granefelt

I dag lämnar Svenska Fotografers Förbund och Fotoförfattarna in vårt remissyttrande till Kulturdepartementets utredning ”Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv”.

Vårt budskap är tydligt: det krävs en nationell översyn av ansvaret och bevarandet av fotografin i Sverige. Och det krävs nu. Många av våra stora fotografers arkiv riskerar att förstöras då ingen tar hand om dem och den visuella historieskrivningen som pågår just nu riskerar också att försvinna om ingen ansvarar för att ta hand om den. 

-Precis som Nätverket nationellt ansvar för fotografi i Sverige anser SFF att det är katastrofalt att fotografi inte har ett kunskapscentrum.  Den rörliga spelfilmen har Svenska Filminstitutet som hemvist, det skrivna ordet har Kungliga biblioteket men fotografi, som vi alla möter och använder dagligen, har ingen hemvist alls, säger Paulina Holmgren, ordförande SFF.

-Olika initiativ sker utan samordning och det stora antalet enskilda fotografiska arkiv drivs i dag utan ekonomiskt stöd eller specialkunskaper. Detta utgör ett hinder för forskning men innebär också en risk att vi omöjliggör både bevarandet av och tillgängligheten till vårt kulturarv, säger Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna.

Här kan du läsa remisssvaret som PDF.