Förbundsnytt | 19 Mars 2020 | SFF

Krispaket för kulturen

Coronaviruset har skapat ett allvarligt läge som slår hårt även mot SFFs medlemmar. Svenska Fotografers Förbund har genom vårt samarbete med KLYS föreslagit åtgärder för att stödja alla aktörer på det fotografiska fältet och alla andra verksamma inom kulturområdet. Högsta prioritet är att snabbt kompensera för det stora inkomstbortfall som alla drabbas av på grund av avbokningar och inställda jobb.

Krispaket för kulturen Foto: Paulina Holmgren

Möte med socialförsäkringsministerArdalan Shekarabi, kulturminister Amanda Lind och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark. Foto: Paulina Holmgren, ordförande SFF

Många av SFFs medlemmar är egenföretagare och ett av förslagen handlar just om att skapa möjligheter i arbetslöshetsförsäkringen för företagare att få tillgång till a-kassa i större utsträckning.

I dagsläget får man bara lägga företaget vilande en gång för att få tillgång till a-kassa. SFF anser att man ska kunna göra det ytterligare en gång (eller flera gånger) under en period om max ett år. Fotografer ska inte behöva avveckla sin verksamhet och sälja utrustning och lokaler för att kvalificera sig till a-kassa under den här särskilda perioden.

Åsa Anesäter och Paulina Holmgren. Foto: Robert Blombäck/ Cliff Warg

– Att man ska kunna vilandeförklara sin enskilda firma för att få tillgång till a-kassa är något vi drivit under lång tid. Det är dock mycket viktigt att man under ”vilande tiden” har möjlighet att vårda sitt företag i form av kundkontakter, marknadsföring, uppdatering av hemsida och så vidare, annars blir det meningslöst att vila firman, säger SFFs verksamhetsledare Åsa Anesäter.

– Vi anser också att egenföretagare ska kunna permittera sig själva och på så sätt jobba deltid i sitt företag, och samtidigt få statligt stöd för att täcka upp inkomstbortfallet. Om man exempelvis får jobba med sitt företag på 20 procent kan man upprätthålla företaget i form av kontakter med kunder, administration, ta enstaka jobb för att kunna täcka de fasta kostnaderna i ett företag. När uppdragen sen kommer tillbaka är det inte ett stort steg att jobba sig tillbaka till 100 procent, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren.

Övriga förslag inbegriper bland annat att staten går in med krismedel till Konstnärsnämnden och Författarfonden så att de som inte har tillgång till a-kassa kan söka bidrag och stöd. Extra resurser bör även ges till kulturinstitutioner med publik verksamhet och arrangörer av kulturevenemang samt fria grupper inom samtliga konstområden. Centrumbildningarna kan förstärkas. Yrkesorganisationer kan ges möjlighet att söka medel för att kunna erbjuda utvidgad rådgivning och information till enskilda kulturskapare och arrangörer inom kulturområdet och se över möjligheten till lättnader i hyreskostnader för offentligt ägda lokaler inom kulturområdet. Läs hela förslaget här