Påverkansarbete | 28 Febr 2024 | SFF

Kulturministern ser inte hela bilden i frågan om nationellt ansvar

Den 27 februari lyfte riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson (S) frågan om ett nationellt ansvar för fotografi under en interpellation med Kulturminister Parisa Liljestrand (M). Det är tydligt att Kulturministern inte ser hela bilden, säger Lars Mejern Larsson (S).

Kulturministern ser inte hela bilden i frågan om nationellt ansvar

SFF:s ordförande Paulina Holmgren, foto: självporträtt. Lars Mejern Larsson (S), foto: Helena Christerdotter

Under interpellationen presenterade Lars Mejern Larsson (S) vår ståndpunkt i frågan där vi anser att det behövs en överblick och en nationell strategi och struktur för hur vårt lands fotografiska minne ska omhändertas, organiseras, tillgängliggöras och utvecklas.  

– Vi är unika i Norden som inte förmår att tillsätta en utredning, något som en samlad bransch har efterfrågat i snart två decennier, säger Lars Mejern Larsson (S) som även är ordförande i valgkomitéen i Nordiska rådet samt vice ordförande i utskottet för kunskap och kultur i Norden.  

I likhet med tidigare svar från Kulturminister Parisa Liljestrand (M) menade hon att en utredning inte är nödvändig med hänvisning till att en handfull institutioner och andra aktörer i viss utsträckning tar in fotografiska verk i sina samlingar.  

– Det är tydligt att Kulturministern inte ser hela bilden, och uttrycker dessutom ett tydligt ointresse att tillsätta en utredning, säger Lars Mejern Larsson (S).    

SFF har tillsammans med Nätverket nationellt ansvar för fotografi (NNAFS) länge arbetat med frågan och framhävt att det viktigaste är att vi får till en nationell samordning som ser till att vi bevarar och tillgängliggör vårt fotografiska arv. I dagsläget finns många lokala initiativ och insatser för enskilda arkiv, men bristen på samordning gör det oöverskådligt för både forskningen och den breda allmänheten. Som båda grupperna får svårt att ta del av svenskt fotografi både nu och i framtiden.   

– Kulturminister Parisa Liljestrand påpekade återigen att det är en styrka att det görs initiativ i det privata och offentliga. Hon hänvisade också till att det är viktigt att hålla en armlängds avstånd. Det bevisar bara ännu mer att det finns en kunskapsbrist och oförståelse för vad som behöver göras när uttrycket ”armlängds avstånd” används helt felaktigt – när det egentligen handlar om att man inte vill ta ett nationellt ansvar, säger SFF:s ordförande Paulina Holmgren. 

Läs mer om hur via arbetar med frågan om ett nationellt ansvar för fotografi här. 
 
Läs tidigare mer om tidigare dialog med Kulturminister Paris Liljestrand här  

Se inspelningen från interpellationen på Riksdagens hemsida.