Förbundsnytt | 2 April 2020 | SFF

Kurs i praktisk teknik 14 april

Den 14 april föreläser Fotografisk Tidskrifts teknikredaktör Eva-Teréz Gölin om funktionsmakron och om hur du automatiserar arbetet med hjälp av bildbearbetaren.

Kurs i praktisk teknik 14 april

I stället för att ställa in planerade kurser använder vi nu tjänsten Zoom. 

Lär dig om hur du kan låta Photoshop utföra repetitiva moment, hur du spelar in och gör ändringar i funktionsmakron och utnyttjar Bridge för att göra urval och sortera de filer som ska processas. Lektionen utgår från artikeln i nya numret av Fotografisk Tidskrift. För optimal kunskapsinhämtning kan du läsa igen texten här: Praktisk Teknik nr 1 2020
 
Datum: Den 14 april 2020
Klockan: 09.00-10.00
Var: På Zoom. Här är möteslänken.
Hur: Här laddar du ned Zoom-klienten.
Om du anmäler dig skickar vi en påminnelse och möteslänk via e-post. Anmäl dig här