Förbundsnytt | 9 Jan 2020 | SFF

Medlemmar i SFF - var med och påverka vilka som sitter i styrelsen!

Den 24 april håller SFF årsmöte på Galleri Kontrast i Stockholm. Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ där bland annat styrelsen skall utses av er medlemmar. Skicka in dina nomineringar senast 24 februari.

Medlemmar i SFF - var med och påverka vilka som sitter i styrelsen!

Foto: Jenny Gustafsson

Valberedningens arbete att ta fram förslag till styrelse inför årets stämma har dragit igång. Har du tankar eller förslag runt förbundets styrelse eller kanske själv vill sitta i styrelsen, hör av dig till valberedningen 
Förslag ska vara inskickade till valberedningen senast två månader innan stämman, d.v.s. den 24 februari.

Meddelande till SFFs medlemmar från valberedningen:

Valberedningen har tre platser att tillsätta inför nästa år och behöver er hjälp med förslag på lämpliga styrelseledamöter/suppleanter. Vi har att ta hänsyn till såväl geografi som fotografisk inriktning. Vi ser därför med fördel flera kandidater från de södra delarna av landet inkl. västkusten. Bonus just nu är någon som jobbar ganska mycket med rörlig bild, någon som gjort fotoböcker, någon som jobbar med utbildningsfrågor eller liknande. Låt dock inte detta begränsa dina nomineringar. Det viktigaste är att vi hittar bra personer som vill och är redo att engagera sig i viktiga frågor som rör oss yrkesfotografer och retuschörer. 

Valberedningen, genom Maria Fäldt, sammankallande
2020-02-09 

Kontakta valberedningen på dessa uppgifter:
Maria Fäldt – maria@mariafaldt.se, 070-312 94 95
Anders Andersson – anders@fotografhalmstad.se, 070-928 11 83
Johan Jeppsson – stockholmphotographer@gmail.com, 070-266 63 19
 

Vad gör en valberedning?
Valberedningen skapar styrelsen. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att skapa och bibehålla en fungerande styrelse som på ett kvalificerat och tryggt sätt kan hantera förbundets verksamhet framöver. Ofta är det valberedningen som tar initiativ till ett nödvändigt förändringsarbete. Valberedningen har alltså en nyckelfunktion och dess uppgift är bl.a. att från den stund den utses, fram till nästa årsstämma, följa den sittande styrelsen arbete.Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för.

Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?
Valberedningen ska föreslå ledamöter till följande förtroendeposter inom förbundet och presentera dem på stämman;
• Styrelsen
• Suppleanter till styrelsen
• Revisorer
• Suppleanter till revisorerna
• Valberedning (valberedningen kan föreslå sig själva eller ersättare till sig själva)

SFFs valberedning ska enligt dess riktlinjer söka ledamöter främst till;
• De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
• De ledamöter vars mandat i styrelsen och för revisor (och andra poster) går ut.

Valberedningen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna samt förbundet och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang.

Vem bestämmer över valberedningens arbete?
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av förbundets medlemmar.
Styrelsen har inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.
Ledamöter i valberedningen väljs på stämman. Vem som är sammankallande utses på stämman när valberedning väljs.
Valberedningen bör ha god kontakt med medlemmarna.
Valberedningen bör informera alla medlemmar i ett tidigt skede vilka av styrelsens ledamöter som står i tur att avgå, samt vilka fyllnadsval som kan behöva göras på grund av avsägelser.