Förbundsnytt | 18 Juni 2020 | SFF

Midsommarhälsningar i en annorlunda tid

Under våren har förbundet jobbat hårt för att anpassa vårt stöd till er i den situation som uppkommit med anledning av pandemin. Nu är regeringens 500 miljoner till kulturen utbetalda, flera stödåtgärder från regeringen är presenterade och SFFs krisfond har delat ut dryga 400 000 kronor.

Midsommarhälsningar i en annorlunda tid Foto: Paulina Holmgren, bild från projektet ”Pagan Rituals under a Midnight Sun”

Foto: Paulina Holmgren, bild från projektet ”Pagan Rituals under a Midnight Sun”

Vi är mitt uppe i pandemin men det är dags för en utvärdering av de stöd som presenterats, hur har de hjälpt?
Vi jobbar med att analysera alla regeringens förslag för att se hur vi med bästa kraft ska kunna sätta ytterligare press på politikerna för att få till stånd nödvändiga regeländringar under denna pandemi.

Vi ser redan nu att enskilda näringsidkare diskrimineras i förhållande till aktiebolag i regeringens satsningar eftersom korttidspermittering inte gäller dem, att fler fotografer än vanligt sökt och tilldelats krisstipendier från de “500 miljonerna till kulturen” men även att många missat stöd då de inte kan styrka inkomstbortfall, att A-kassan behöver anpassas till våra medlemsgrupper så att även enskilda näringsidkare på ett enklare sätt kan ta del av de gemensamma socialförsäkringssystemen. Detta och mycket mer tar vi med oss och följer upp.

Tack alla medlemmar!

En fin midsommar i en annorlunda tid önskar vi er,
Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund
Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna
Åsa Anesäter, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund

Här kan ni läsa en sammanfattning av de Corona-stöd som presenterats.