Förbundsnytt | 13 Jan 2021

Namninsamling om a-kasselättnader

KLYS medlemsorganisation Musikerförbundet har startat en namninsamling för ytterligare lättnader i a-kassesystemet under pandemin, eftersom nuvarande möjligheter att vilandeförklara sitt företag fungerar kontraproduktivt.

Namninsamling om a-kasselättnader

Kraven i namninsamlingen ligger i linje med den skrivelse som KLYS i december skickade till arbetsmarknadsministern, som också resulterat i ett möte med statssekreteraren vid arbetsmarknadsdepartementet 19 januari 2021. 

Musikerförbundet skriver såhär:

Vi som skriver under denna namninsamling efterfrågar:

  • Ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen som tillåter yrkesverksamma kulturskapare att söka jobb på det sätt som man vanligtvis gör, dvs. genom marknadsföring, planering, utveckling och kontakter – utan att riskera att förlora sin a-kassa och att bli återbetalningsskyldig.
  • Tydligare och mer generösa tillämpningar hos a-kassorna kring vad som är tillåtet och inte under tiden man har vilandeförklarat sin verksamhet. Det finns inte utrymme för skönsmässiga bedömningar som kan skilja mellan a-kassor. 
  • Mer samarbete mellan arbetsförmedlingen och a-kassorna, eftersom arbetsförmedlingens instruktioner till kulturarbetare att t.ex. söka jobb ”som man normalt gör genom marknadsföring” kan leda till att man inte beviljas a-kassa. 
  • Snabbare beslut hos a-kassorna – det är inte rimligt att behöva vänta flera månader på att få ett beslut om man beviljas a-kassa eller inte.
  • En bättre anpassad arbetslöshetsförsäkring som kulturskapare kan förlita sig på i perioder då man blir arbetslös.

Länk till namninsamling.

Länk till KLYS skrivelse till Eva Nordmark.