Förbundsnytt | 22 Juli 2022 | SFF

När jag inte finns – vem ska ta hand om fotografierna då?

Sveriges Radio fortsätter att uppmärksamma frågan om det nationella ansvaret: Ulla Lemberg intervjuas om oron för vad det ska bli av hennes livsverk och kulturminister Jeanette Gustafsdotter uttalar sig om varför man inte gått vidare med förslagen i Arkivutredningen som kom för tre år sedan. 

I slutet på maj intervjuades Lena Willhemson där hon beskrev hur det saknas en plan för hur svenska fotografers livsverk ska samlas in och bevaras för eftervärlden. Då intervjuades också Jean Hermanssons dotter, Jonna Pleijel, om hur Landskrona kommun misskött hennes fars samling. 

Igår publicerade SR två nya inslag, dels en intervju med Ulla Lemberg: ”Det kan inte vara upp till varje fotograf som har en enorm samling att ta hand om det. När jag inte finns – vem ska ta hand om det då?”, säger Ulla Lemberg. Och dels ett kort reportage om avsaknaden av en nationell strategi för fotografiska arvet, där kulturminister Jeanette Gustafsdotter uttalar sig om att det är de allmänna museernas ansvar och att det är pandemin som gjort att förslaget i Arkivutredningen – om en översyn av ansvaret för fotografin borde ses över  – har fått prioriteras ned. Här konstaterar återigen Lena Willhemson att bevarandet av fotografiska arvet därmed är fortsatt helt beroende av enskilda eldsjälars engagemang.