Förbundsnytt | 8 April 2021 | SFF

"Nästan 40 % av kulturskaparna ansöker inte om sjukpenning vid sjukdom"

KLYS har nyligen genomfört en enkät bland yrkesverksamma kulturskapare för att ta reda på i vilken utsträckning dessa yrkesgrupper ansöker om och får en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) fastställd. Att det finns problem på området har KLYS känt till länge, men resultatet av enkäten ger oss en ännu allvarligare och tydligare bild av läget, där vi dessutom får konkreta exempel på hur krångligt det är att ha med Försäkringskassan att göra som frilans på kultur- och mediearbetsmarknaden.

Foto: Försäkringskassan

Foto: Försäkringskassan

Hela 39 % i KLYS enkät svarar att de varit sjuka, men inte ansökt om sjukpenning från Försäkringskassan. På frågan om varför de inte ansökt när de varit sjuka, svarar 29 % att de jobbat trots att de varit sjuka. 52 % svarar att de avstått att ansöka eftersom det är krångligt eller tar sådan lång tid.

– Resultatet av enkäten visar att det råder brister både i regelsystemet för sjukförsäkringen och i Försäkringskassans tillämpning av det, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, och tillägger: – Den utredning som nu pågår om egenföretagares sjukpenning bör därför föreslå förändringar som gör det möjligt för frilansande kulturskapare att kunna sjukskriva sig och vara föräldralediga i samma utsträckning som andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden.

Läs KLYS pressmeddelande här.