Förbundsnytt | 9 Juni 2022 | SFF

NFT-checklista för upphovspersoner

Har du sett NFT-checklistan vi tagit fram tillsammans med KRO och Svenska Tecknare? 

NFT-checklista för upphovspersoner

Den 24 maj arrangerade SFF ett online-seminarium om NFT tillsammans med KRO och Svenska Tecknare. Där gick vi igenom vad som är viktigt att tänka på angående regleringar och avtal som har stor betydelse för tillverkning och försäljning av NFT.  

I tillägg har SFFs, KROs och Svenska tecknares jurister har tagit fram en matnyttig checklista med viktiga aspekter att tänka på: 

  • Var noga i ditt val av kryptoplattform
  • Håll koll på tillverkningen av NFT knutet till din konst
  • Finns giltig NFT-licens?
  • Vad kodas i det smarta kontraktet?

Här hittar du checklistan. 

Missade du seminariet? Eller är det nån del du vill se igen? Här kan du ta del av seminariet i sin helhet.