abcdefefhsi
Förbundsnytt | 24 Jan 2024 | SFF

Nya ersättningsregler för företagare från 1 januari 2024

Sedan den 1 januari 2024 gäller inte längre de tillfälliga reglerna för vilande företag som infördes under pandemin. Sedan årsskiftet begränsas alltså möjligheten igen för företagare att lägga verksamheten vilande max en gång vart tredje år, för att söka arbetslöshetsersättning. 

Det var under pandemin som de tillfälliga reglerna infördes, vilka innebar att företagare till skillnad från tidigare kunde göra upphåll i sin verksamhet upprepade gånger för att söka arbetslöshetsersättning från a-kassan. Möjligheten att marknadsföra företaget samtidigt som man får ersättning, vilket också var möjligt under pandemin, har även det tagits bort. 

– Vi hade fått indikationer på att denna lättnad skulle komma att bli permanent så vi blev förvånade när vi nåddes av informationen att man tvärt om valt att strama åt lättnaden. Vi tycker att detta är olyckligt och kommer titta vidare på hur vi kan påverka i frågan, säger Paulina Holmgren. 

Läs regeringens pressmeddelande här.