Förbundsnytt | 26 Juni 2020 | SFF

Konstnärsnämnden fördelar mer krisstöd

Konstnärsnämnden har fått i uppdrag av regeringen att fördela ytterligare 20 miljoner kronor som krisstöd för konst- och kulturområdet.

– Det är positivt att regeringen tagit detta beslut, vilket möjliggör att pengar som redan öronmärkts till krisstöd kan fördelas till fler enskilda konstnärer. Vi vet från arbetet med krisstipendierna, som vi precis har avslutat, att behoven bland konstnärer är stora, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

– Vi har sett att flera av våra medlemmar som är en del av kultursektorn och som inte sökt  tidigare har fått stöd vilket är positivt. Men, vi skulle gärna se förändringar i kriterierna för de 20 miljoner som ska delas ut via Konstnärsnämnden, så att även de som har svårt att visa inkomstbortfall kan få stöd, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Konstnärsnämnden sätter omedelbart igång arbetet med att se över på vilket sätt krisstödet bäst ska fördelas. Information om krisstödet kommer efter sommaren.

Läs mer:
2020-06-16: Hur har corona-satsningarna hjälpt våra medlemmar?
2020-05-07: Vi uppmanar fotografer att söka Konstnärsnämndens krisstipendier i dag!
2020-04-29: Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner i krisstöd