Krönika | 24 Juni 2020 | SFF

Om regeringens coronasatsningar

”Mycket skrik för lite ull, sa bonden, och klippte grisen”. Det är sammanfattningen av mitt intryck när jag betraktar regeringens ekonomiska coronasatsningar som skulle komma kultur-Sverige i stort och särskilt fotograferna och bildbehandlarna till del.

Så vad har man gjort då? Regeringen har gått in med stödåtgärder inom a-kassan, skapat en möjlighet till hyresrabatt för lokaler, möjliggjort anstånd med betalning av skatt, moms och avgifter, tagit fram förslag till omställningsstöd, möjliggjort korttidsarbete och utdelning av krisstipendier. Och vad fick åtgärderna för resultat?

A-kasseåtgärderna är flera till antalet. En ändring i reglerna innebär att en företagare ska anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder, såsom aktiv hemsida och kundkontakter, vidtas i näringsverksamheten. Den avser att möjliggöra för företagaren att hålla företaget vid liv. Men ingen faktisk verksamhet får bedrivas. Företagaren får inte utföra arbete under a-kassetiden och pausa a-kassan under arbetstiden. Inte heller får företagaren använda sig av exempelvis frilanstjänster som Cool Company eller Frilans Finans för att fakturera utanför sitt företag. Så hur ska företagaren kunna bedriva sin verksamhet vidare utan att jobba – om nu jobb kommer in? Det ger knappast några intäkter att uppdatera sin hemsida och ringa kunder och prata om framtiden. Det som skulle behövts är en möjlighet att enkelt kunna pausa a-kassedelen när jobb kommer in. Så skulle stödet utformats. 

Hyresstödet till vissa branscher skulle ge minskade hyreskostnader med upp till 25%. Men flertalet av fotograferna, exempelvis porträtt- eller bröllopsfotografer, eller bildbehandlare omfattades inte av stödet. Det gjorde endast ”fotografkonstnärsverksamhet” (med SNI-kod 90.030). Så majoriteten av de som är verksamma inom fotoområdet uteslöts. Sedan kan man kritisera ordningen utifrån att den krävde mycket av hyresvärden, kanske för mycket. Hyresvärden måste nämligen träffa avtal om hyresnedsättning med hyresgästen. Och sedan måste hyresvärden ansöka om bidraget från Länsstyrelsen. Stödet omfattar endast ett par månader och innebär reellt endast en 25-procentig hyresreduktion (varav hyresvärden står för lika stor andel och alltså själv får betala sänkningen). Så om man har en i sammanhanget låg hyra så blir transaktionskostnaden för att få alla avtal och ansökningar på plats alltför hög för hyresvärden för att denne ska vilja använda sig av denna möjlighet. Det som behövts är en kompletterande möjlighet för småföretag att ansöka direkt om ett 25-procentigt hyresbidrag utan att behöva blanda in en ovillig hyresvärd. Så skulle stödet utformats. 

Anstånd med betalning av skatt, moms och avgifter är inget bidrag eller stöd utan bara ett lån mot ränta. Skatten, momsen och avgifterna ska betalas en gång i framtiden. Men för det första krävs att det faktiskt blivit några inkomster. Och de fotografer och bildbehandlare som drabbats under pandemin har ju kanske inte det. Och har man inkomster och pausar inbetalningen så vill Skatteverket som sagt ändå ha ränta på pengarna. Så om man använder sig av denna möjlighet så blir det lite som att ”kissa i byxorna när det är kallt”. Det kanske känns varmt och mysigt till en början men sedan blir det bara kallt och kladdigt. Det som behövts är ett reellt undantag från beskattning under en period eller ett riktat bidrag. Så skulle stödet utformats. 

Omställningsstödet innebär att ditt företag kan få bidrag för de fasta kostnaderna (t.ex. hyra, leasing, räntor och försäkringar) om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. Grundkraven är att företaget haft minst 250 000 kr i omsättning och tappat minst 30% i omsättning under mars och april. Men omsättningskravet utesluter många fotografer och bildbehandlare i sammanhanget. Stödet är alltså inte särskilt väl anpassat till denna bransch. Dessutom är de stora kostnaderna inte fasta utan snarare de som ligger i den upparbetade arbetstiden. Men den räknas alltså inte i sammanhanget. Det som behövts är att grundkraven skulle satts lägre samt att även andra kostnader än de fasta skulle vara möjliga att räkna in i underlaget. Så skulle stödet utformats.

Stödet för korttidsarbete innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Det gäller även för ensam anställd i eget aktiebolag men inte för enskilda näringsidkare. Eftersom det stora flertalet av SFF:s medlemmar driver verksamhet i den senare formen faller det helt utanför möjligheterna till stödet. Det som behövts är att även enskilda näringsverksamhet skulle omfattas av stödet. Så skulle stödet utformats.  

Krisstipendier om 70 miljoner skulle delas ut till yrkesverksamma konstnärer eller kulturskapare som till följd av corona-krisen drabbats av uteblivna intäkter. Men för att kunna få stipendier krävdes att man kunde styrka inkomstbortfallet, exempelvis med avtal med uppdragsgivare. Då fotografibranschen i stort arbetar utan avtal för framtida uppdrag så kunde inte flertalet av SFF:s medlemmar få något stipendium. Det som behövts är att det skulle funnits andra möjligheter att påvisa inkomstbortfall. Så skulle stödet utformats. 

Viljan verkar finnas hos regeringen att hjälpa, men kunskapen om hur hjälpen ska ges finns hos SFF. Vi är förhoppningsfulla i tanken att regeringen fortsätter att samarbeta med SFF för att ytterligare förbättra och anpassa corona-stöden även till vår bransch.

Krönika av Thomas Riesler, förbundsjurist

Läs mer om stödåtgärderna här.