Förbundsnytt | 2 Nov 2020

Omställningsstöd för maj, juni och juli 2020 - vad gäller?

Regeringen har beslutat att förlänga omställningsstödet vilket innebär att månaderna maj, juni och juli även kommer att inkluderas. Detta går att ansöka om till och med 30 november 2020. Detta är en förlängning av det sedan tidigare beslutade omställningsstödet, särskilt stöd till enskilda näringsidkare går ännu inte att söka.

Man kan ansöka om stöd för två olika perioder: maj respektive juni och juli 2020 och man behöver göra separata ansökningar för respektive period. 

Vad är villkoren? 
Att omsättningen är på över 250 000 kronor senaste räkenskapsåret.
Att man bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkänd för F-skatt (det går att ansöka om F-skatt innan man lämnar in ansökan om stödet, dock krävs att det är beviljat innan ansökan behandlas).

För att söka stöd för maj 2020, ska nettoomsättningen vara mer än 40 % lägre jämfört med maj 2019.
För att söka stöd för perioden juni–juli 2020 krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 % jämfört med juni-juli 2019.

Vilka kan söka?
Alla företag (även enskild firma) och organisationer med F-skatt.
Enskild näringsverksamhet kan få totalt 120 000 kr för alla 3 stödperioder. Läs mer här.

När och hur kan man söka?
Du ansöker om stödet genom att logga in på Mina sidor på Skatteverket. Man kan ansöka om omställningsstöd för båda de nya stödperioderna till och med 30 november 2020.

När får man stödet?
Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten.

Läs mer på Skatteverket här.