Förbundsnytt | 13 Aug 2021 | SFF

Open Call - Fotografi fanzines

Vill du få ditt fotografiska projekt publicerat som ett fanzine? Under hösten kommer Centrum för fotografi att välja ut 20-25 fotografer att producera fanzines med. Projektet är en satsning för att stödja och visa på den bredd av fotografi som finns i Västra Götalandsregionen.

Open Call - Fotografi fanzines Foto: Lisa Brunzell

Foto: Lisa Brunzell

I samband med detta anordnar Centrum för fotografi tre olika bokreleaser i regionen. Publikationerna kommer att ingå i samlingen av fotoböcker på Hasselbladstiftelsens bibliotek. Som deltagare i projektet har man även möjlighet att delta i workshops med fokus på bokproduktion. Ett arvode på 2500 kr utgår till vardera fotograf.

Juryn består av Elsa Modin, tidigare bibliotekarie vid Hasselbladstiftelsen, Andreas Friberg Lundgren, grundare av Lundgren+Lindqvist och Il’Editions, samt Mette Muhli, kurator vid Konstmuseet i Skövde.

Ansök med ditt fotografiska projekt senast den 24 augusti.

Ansökan skall innehålla:
Kort projektbeskrivning (max 500 tecken)
Kort presentation av dig som fotograf (max 500 tecken)
Bifoga en PDF med fem bilder från det projekt du söker med (max 10 mb)

Specifika krav för att kunna ansöka:
Avsätta tid i september för att sammanställa ditt fanzine
Delta i workshops och bokreleaser (i den mån du har möjlighet.)
Vara boende eller ha din huvudsakliga konstnärliga verksamhet i Västra Götalandsregionen.

Hur du ansöker:
Ansök via länken: https://forms.gle/Rf4ayMSLifvJK5nQ9
Deadline 18 augusti. Besked lämnas i början av september.
Vid frågor om projektet eller ansökan, mejla: info@centrumforfotografi.se
Ange rubriken: “Open Call – Fanzine”

Projektet är en satsning på regionalt fotografi som drivs av Centrum för fotografi med stöd av Västra Götalandsregionen och Svenska Fotografers Förbund.