Förbundsnytt | 18 Sept 2020 | SFF

Spara pengar på lagringsmedier

Använder du lagringsmedier yrkesmässigt? Glöm inte att uppge att du är professionell hos importören/återförsäljaren. Då sparar du den avgift som tas ut för produkter som kan användas för privatkopiering.

Spara pengar på lagringsmedier Paulina Holmgren. Foto: Cliff Warg

Paulina Holmgren. Foto: Cliff Warg

– Många fotografer, jag skulle säga de flesta, använder lagringsmedier yrkesmässigt. Med lagringsmedier menar man till exempel datorer, minneskort och hårddiskar, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Om PKE:
Upphovsrättsskyddat material får genom ett undantag i lagen kopieras för privat bruk, så kallad privatkopiering. PKE kom till för att privatkopieringen hade blivit så omfattande att upphovspersonerna blev lidande. Systemet fungerar så att den som tillverkar eller importerar produkter som kan användas för privatkopiering – exempelvis mobiltelefoner, hårddiskar eller kopiatorer – ska betala ersättning. Den tas ut genom en låg avgift på varje produkt som sedan fördelas till rätt personer.
Enligt ett EU-direktiv från 2001 ska upphovspersoner kompenseras för att deras verk privatkopieras. Det gäller alla EU-länder. 
Läs mer om PKE på bildbetalt.nu

Just nu pågår det branschförhandling mellan Copyswede och elektronikbranschen. Mer information om detta kommer.