Förbundsnytt | 8 Juni 2022 | SFF

Press- och yrkeslegitimation innan sommaren

Planerar du att söka om yrkesfotograf- eller presslegitimation snart? För att vi ska kunna hantera din ansökan innan sommaren behöver du ansöka senast den 10 juni. 

Svenska Fotografers Förbund utfärdar två slags yrkeslegitimationer till sina medlemmar – yrkesfotograf- samt presslegitimation. Legitimationen är en svensk SIS-märkt identifikationshandling vilket innebär att den är en godkänd id-handling som kan användas som legitimation. 

Här hittar du ansökan. 

Observera att vi inte kan garantera att du får din legitimation innan sommaren i det tillfälle postgången är långsam.