Förbundsnytt | 13 Febr 2020 | SFF

Privatkopieringsersättningen ses över

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning för att se över systemet för privatkopieringsersättning. Om denna lagförändring sker, som sig bör enligt befintliga EU-direktiv, kommer du som fotograf få en ny möjlighet till ersättning.

Upphovsrätten är en ensamrätt som möjliggör för en upphovsperson att bestämma var, när och hur ett verk ska användas. Lagstiftaren har dock infört vissa undantag från denna ensamrätt. Ett av dessa undantag är att privatpersoner får framställa ett fåtal exemplar av upphovsrättsskyddade verk för privat bruk. Exempel på sådan privatkopiering är när någon laddar ner en bild från internet och sparar på sin dator, skapar offline-listor på tjänster som Spotify och Netflix, eller fotograferar ett konstverk på ett museum med sin smartphone.

Inom EU har det beslutats att de medlemsländer som tillåter sådan privatkopiering också måste tillhandahålla ett kompensationssystem. Det innebär alltså att du som upphovsperson har rätt att få ersättning när ditt verk kopieras för privat bruk. Denna ersättning finansieras idag genom att en avgift tas ut på anordningar som är särskilt ägnade för framställning och lagring av exemplar av verk, till exempel externa hårddiskar, datorer, smartphones och surfplattor. Avgiften administreras av organisationen Copyswede och bygger på hur mycket man brukar kopiera på enheten i fråga och hur mycket lagringsutrymme den har. Du som använder lagringsanordningar yrkesmässigt, till exempel i ditt arbete som fotograf, behöver dock inte betala denna avgift.

I dagsläget omfattas endast ljud, rörlig bild och stillbilder som är inkluderade i en rörlig bild ersättningssystemet för privatkopiering. Även privatkopiering av stillbilder sker dock i stor utsträckning, särskilt i och med de senaste årens teknikutveckling. Regeringen har därför beslutat att tillsätta en utredning för att se över systemet för privatkopieringsersättning. Denna utredning ska påbörjas under våren/sommaren 2020, och kommer rimligen leda till att såväl digital som analog privatkopiering av stillbilder i framtiden kommer omfattas av lagstiftningen. Om en sådan lagförändring sker, som sig bör enligt befintliga EU-direktiv, kommer du som fotograf få en ny möjlighet till ersättning.

Här kan du läsa 5 frågor och svar om PKE.