Förbundsnytt | 26 Mars 2024 | SFF

Promptalong med Eric Asp

 Eric Asp, senior retuschör och teknikansvarig på contentstudion Wavy ,höll i en välbesökt ”Promptalong i dag.

Promptalong med Eric Asp

AI-genererad bild av Eric Asp

Hur gör man sig förstådd när man kommunicerar med AI. Med utgångspunkt i en bild som fotografen Anna Nordström tagit promptade Eric Asp fram en AI-genererad version. Eric Asp kommer att gå igenom några vanliga program och grunderna för hur man kommunicerar med AI på rätt sätt för att få de bilderna man vill ha fram. Han visade program som Firefly Dall-E och Chat GPT.