Fotoförfattarna | 28 Febr 2019

Publicerat – fotoboken i Sverige

Fotoboksutställningen Publicerat  pågår fram till den 10 mars i Stockholm. Under perioden anordnas samtal, boksläpp, workshops, mingel och releaser. 

Publicerat – fotoboken i Sverige Foto: Kalle Sanner

Utställningen och boken Publicerat spänner från 1860-talet, innehåller 200 titlar och utgår från tre teman: Samhället, Jaget och Bilden. Utställningen har tidigare visats på Hasselblad Center, Göteborg.

Arrangörer: Hasselbladstiftelsen i samarbete med Fotoförfattarna/SFF, Centrum för fotografi, Fotoskolan STHLM och TMG Sthlm.

Samtliga programpunkter sker på Centrum för fotografi i Stockholm under perioden 8 februari – 10 mars.

1/3 Fredag – kl 17.30-20.00 Dubbelt boksläpp
18.00-18.30: Boksläpp med August Eriksson – Circling the mountain
Boksläpp med fotografen och konstnären August Eriksson i samtal med Susanne Fessé kring boken Circling the mountain.
En munk vandrar runt berget Hieizan natt efter natt för att tömma sitt medvetande och transformeras till en levande Buddha. Vid avslutandet har han tillryggalagt en sträcka motsvarande jordens omkrets. August Eriksson reste dit för att själv gå runt berget och hitta den vandrande munken. Eriksson intresserar sig för hur perception hänger ihop med rörelse och av möjligheten att finna meningen med livet genom något så till synes förtvivlat som att gå i cirklar.
18.30-19.00: Boksläpp: Imaginära öar
Boksläpp med fotografen och konstnären Lotta Törnroth i samtal med fotohistorikern Iréne Berggren och formgivaren Dennis Hankvist. Imaginära öar utspelar sig på Grönland, i huvudstaden Nuuk där Törnroth är på ateljévistelse. Det storslagna vackra havet som omgärdar ön har lockat dit Törnroth. Det är många som har gett sitt liv åt havet här, men man är också beroende av det som havet ger för överlevnaden.
Arrangörer: Blackbook Publications och Skreid Publishing
Länk till event och anmälan.

6/3 Onsdag – kl 18.00-19.00
”En önskan om att fylla ett gap”
Kan man skilja på verket från konstnären och konstnären från verket? Hur gör man val av uttrycksform? När blir det till en film och när blir det till en bok? Medverkande: Shaon Chakraborty, konstnär, fotograf och regissör och Björn Engberg, fotograf och konstnär.
Arrangör: CFF, Fotoförfattarna/SFF och Tempo dokumentärfestival.
Länk till event och anmälan.

7/3 Torsdag – kl 17.00-21.00
Fotografisk Tidskrift / Tecknaren – Release & Samtal
Dubbelrelease för Fotografisk Tidskrift och Tecknaren plus ett samtal om samspelet mellan fotograf och formgivare. Medverkande: Hanna Johansson, AD på Tidningen Vi och Thron Ullberg, fotograf. Samtalsledare Maina Arvas, chefredaktör Tecknaren.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF.
Länk till event och anmälan.

9/3 Lördag – kl 13.00-14.30
Joakim Roos om ”The Platz”
Dokumentärfotografen Joakim Roos har arbetat med bildberättande i över 30 år. Under de två senaste åren har han lärt känna en grupp rumänska romer och med The Platz 1 och 2 skildrar han deras liv, när de befinner sig på vår geografiska plats.
Arrangör: CFF, Fotoförfattarna/SFF och Tempo dokumentärfestival.
Länk till event och anmälan.

10/3 Söndag – kl 14.00-16.00
Finissage med Gerry Johansson
Gerry Johansson är internationellt en av Sveriges mest kända fotografer. Han började fotografera i slutet av femtiotalet och har medverkat i flera tidskrifter om fotografi. Sedan 1985 arbetar han främst som fri fotograf och har gett ut många fotoböcker. Gerry Johansson kommer att visa och tala om alla sina böcker, drygt 30 stycken genom åren.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF.
Länk till event och anmälan.

Utställningen pågår till 10 mars.

Publicerat är en del av ett pågående forskningsprojekt och ett samarbete mellan Hasselbladstiftelsen och Akademin Valand, Göteborg. Kurator: Niclas Östlind, Akademin Valand i samarbete med Elsa Modin och Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen. Arrangör: Hasselbladstiftelsen i samarbete med Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund, Centrum för fotografi, Fotoskolan STHLM och TMG Sthlm.

Här hittar du en en lista på alla deltagande fotografer som PDF

 

TIDIGARE EVENTS

8/2 Fredag kl 17.00-20.00
Vernissage
fredag 8 februari kl.17.00-20.00 på Centrum för fotografi, Stockholm.
Invigning 18.15.
Länk till event och anmälan.

9/2 Lördag – kl 13.00-15.00
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 1
Fotoskolan STHLM arrangerar fyra fotohistoriska föreläsningar med grund i fotoboken. Föreläsare är Niclas Östlind, fil. dr. i fotografi, kurator och författare. Niclas Östlind är specialiserad på fotografi, samtida konst och historiografi. Den första föreläsningen ger en bakgrund till det stora intresse för fotoböcker som vuxit fram från början av 2000-talet, samt hur det har påverkat förståelsen av fotohistorien. Fokus är på böcker utgivna mellan 1860–1940-talet och där såväl vetenskapliga som konstnärliga publikationer har en framträdande plats. Se datum nedan för del 2-4 av föreläsningarna.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen.
Länk till event och anmälan.

9/2 Lördag – kl 15.30-16.15
Publicering i ett expanderat fält
Kalle Sanner presenterar Akademin Valands arbete med att utveckla kurser inom publicerande och kring publikationen med kurserna Artist Book och Publikationen i det utvidgade fältet. Åsa Andersson Broms och Carl Johan Erikson presenterar Kungliga Konsthögskolans kurs The Photographic Artist’s Book, en ettårig kurs som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, fotografi och publicering.
Moderatorer: Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund och Pelle Kronestedt, verksamhetschef/CFF.
Arrangör: CFF och Fotoförfattarna/SFF.
Länk till event och anmälan.

10/2 Söndag – kl 13.00-15.00
Publicerat – en historisk exposé av fotoboken del 2
Den andra föreläsningen blir en genomgång av fotoboken från 1950-talet till det postmoderna genombrottet på 1990-talet. Böcker som berättat om både Sverige och andra länder har en stark närvaro, liksom de dokumentära skildringarna av olika arbetsplatser och miljöer som formar människors liv. Under perioden sker det också ett skifte där boken alltmer betraktas som ett objekt i sig. Se datum nedan för del 3- 4 av föreläsningarna.
Arrangör: Fotoskolan STHLM/Folkuniversitetsföreningen.
Länk till event och anmälan.

10/2 Söndag – kl 15.30-16.30
Boksläpp: Jag, Studion
Beata Fransson i ett samtal om sin bok ”Jag, Studion” med förläggaren Matilda Plöjel , förläggare från Sailor Press och Niclas Östlind. ”Jag, Studion” är en sammanställning av ett konstnärligt projekt som pågått i över tio års tid. Beata Fransson har undersökt den tidiga fotografihistorien, speciellt utifrån hur mediet utvecklades för att kunna porträttera människor och hur det i sin tur påverkade begrepp som individualitet och identitet.
Arrangör: Sailor Press.
Länk till event och anmälan.