Förbundsnytt | 14 April 2018 | SFF

Nya medlemmar i styrelsen 2018

Den 14 april hade SFF årsstämma på Färgfabriken i Stockholm. Paulina Holmgren valdes till ny ordförande för SFF och Annika Thörn Legzdins till ordförande för Fotoförfattarna.

Nya  medlemmar i styrelsen 2018 Foto: Andreas Hillergren

Svenska Fotografers Förbunds nya styrelse 2018

Nya styrelsemedlemmar är: Stina Stjernkvist, Lena Granefelt, Tuana Aziz och Eric Asp, Johan Gunseus och Jonas Berggren. Jan Töve valdes in i Fotoförfattarnas styrelse. Se fler bilder på vårt instagram-konto. Läs mer