Förbundsnytt | 22 Dec 2020 | SFF

Regeringen tillsätter utredning om kulturen

Kulturminister Amanda Lind meddelar att regeringen tillsätter en återstartsutredning som ska titta på kulturens återhämtning och utveckling efter coronapandemin.

Regeringen tillsätter utredning om kulturen Kulturminister Amanda Lind och Linda Zachrison, från dagens presskonferens.

Kulturminister Amanda Lind och Linda Zachrison, från dagens presskonferens.

Utredare blir Linda Zachrison som tidigare tjänstgjort som kulturråd i USA. Utredaren ska sammanfatta de konsekvenser pandemin innebär för kulturen, analysera vilka lärdomar som kan dras av dessa och föreslå åtgärder som kan bidra till goda förutsättningar för kultursektorns återstart i alla delar av landet i Sverige efter krisen. 

– Det är mycket glädjande att regeringen tillsätter en utredning och med en ytterst kompetent utredare vid rodret. Jag blir också förhoppningsfull eftersom ministern talar om att förbättringar måste ske gällande de strukturella problem som råder inom kultursektorn, dvs det faktum att trygghetssystemen inte fungerar för kulturarbetare, säger Paulina Holmgren, ordförande för Svenska Fotografers Förbund.

Presskonferens finns att titta på regeringens hemsida här.