Remissvar | 30 Juni 2022 | SFF

Fotografin tar plats i remissvar 

Sedan årsskiftet har SFFs verksamhetsledare Angelica Månsson-Gerde läst och svarat på remisser för regionala kulturplaner tillsammans med KLYS. För första gången lyfts förutsättningarna för särskilt fotografiska yrkesutövare regionalt.  

Fotografin tar plats i remissvar 

Foto: Felicia Gränd

Våren 2022 har varit extremt intensiv med inte mindre än åtta regionala kulturplaner på remiss. Angelica Månsson Gerde har sett att fotografin endast  nämns i ett kulturhistoriskt och musealt berättande perspektiv.  Eller i bästa fall i en bisats som ett område inom kulturella och kreativa näringar, eller som ett exempel på ämne inom yrkesutbildningarna som erbjuds i respektive region. SFF har i svaren  bland annat understrukit fotografin som en viktig del av bild- och formområdet med sina unika förutsättningar, möjligheter och behov, samt uppmuntrat att ta in en yrkesverksam fotograf i något av de dialogforum  med fria kulturlivet som merparten av regionerna har.

 -Yrkesverksamma fotografer måste ha goda arbetsvillkor och uppdragsgivare respektera upphovsrätten och ge ekonomisk ersättning för deras arbete. Offentliga aktörer är stora beställare och upphandlare av fotografiska tjänster och får inte fallera när det kommer till att betala för sitt nyttjande av fotografiska bilder och verk. Vi ser remissvaren som ett första steg att öka medvetenheten hos regionerna i denna viktiga fråga, säger Angelica Månsson-Gerde. 

-Att SFF också inkommer med remissinspel nu innebär en tacksam förstärkning av KLYS bevakning av kulturskapares villkor i regionala kulturplaner. Det ger våra gemensamma konstområdesövergripande remissvar en extra tyngd, särskilt för ”bild och form” som konstområde i stort. Det blir intressant att se i vilken grad fotografi framhävs mer i planerna när jag i slutet av året analyserar de färdiga kulturplanerna som ska börja gälla januari 2023, säger Carl Liungman, regionalpolitisk strateg, KLYS.

 -Vi har ju länge arbetat aktivt med större KLYS-frågor. Känner mig därför extra stolt och glad att vi är mer aktiva även på regional nivå, säger SFFs ordförande Paulina Holmgren. 

 Nedan listas KLYS remissvar där SFFs synpunkter ingår:

Region Uppsalas kulturplan 2023-2026

Region Sörmlands kulturplan 2023-2026

Region Västmanlands kulturplan 2023-2026

Region Gävleborgs kulturplan 2023-2026

Region Jönköpings kulturplan 2023-2026

Region Norrbottens kulturplan 2023-2026

Region Dalarnas kulturplan 2023-2026

Region Västernorrlands kulturplan 2023-2026

Fotnot: Varje år sammanställer KLYS en så kallad Regional tendensrapport, där alla årets utkomna kulturplansremisser jämförs med färdiga versioner för att se om KLYS synpunkter kommit med i texterna.