Förbundsnytt | 16 Juni 2022 | SFF

Resultatet av vårens stora branschenkät

I mars 2022 genomförde vi en enkät där vi samlade ett antal frågor om våra medlemmars verksamhet.  Med denna färska kunskap om hur situationen ser ut för yrkesverksamma fotografer kan vi ännu bättre bedriva vårt påverkansarbete. 

Resultatet av vårens stora branschenkät

Foto: Felicia Gränd

-Jag vill rikta ett stort tack till alla de 220 personer som svarade på denna fylliga enkät. Det är ett fullgott underlag för att få en god indikation hur verkligheten ser ut för vår yrkesgrupp, säger Angelica Månsson-Gerde, verksamhetsledare SFF. 

Under pandemin 2020 och 2021 genomförde vi flera enkätundersökningar. Med dessa kunde vissa slutsatser dras kring den omedelbara konsekvensen av pandemin och hur det slagit i det längre perspektivet. De tidigare undersökningarna fokuserade på pandemins konsekvenser medan den nya följer upp detta, men vi breddade även frågorna för att få en större bild av situationen. 

 -Det är nedslående att se hur hårt drabbade vår yrkesgrupp är. En av fem har tappat 60% eller mer av sin omsättning under pandemin och tre av fyra har tappat 20% eller mer. Jämför vi det mot siffror för hela kulturbranschen ligger vår yrkesgrupp en bra bit över snittet. Man kan aldrig jämföra undersökningar rakt av men det ger oss en fingervisning. Och då ska man komma ihåg att inkomsterna inte var höga från start, säger Angelica Månsson-Gerde. 

 -Det är också beklämmande att se att man som yrkesverksam fotograf inte kan nyttja det trygghetssystem som finns. Som fotograf måste man ha samma rätt som övriga i samhället att vara sjuk, bli förälder, vidareutbilda sig och gå i pension. Detta är frågor som vi kommer lägga än mer fokus på framåt. Vi ser en liten möjlighet att påverka pågående utredningar att få till stånd en reell förändring, inte bara fler analyser och småjusteringar i befintliga system, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.  

Resultaten från enkätundersökningen har delats med pågående utredningar om Sjukpenninggrundande inkomst samt Kulturella och kreativa näringar, liksom med Arbetsförmedlingen Kultur Media. 

Resultat SFFs stora branschenkät våren 2022

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

Inte medlem ännu? Vi har enat yrkeskåren sedan 1895. Här kan du både läsa om alla medlemsförmåner och hitta ansökan om att bli medlem i Nordens största fotograforganisation

Foto: Margareta Bloom Sandebäck.