Förbundsnytt | 16 Mars 2023

Riksdagen avslog motionen att se över lagstiftningen om spridningstillstånd

Riksdagen avslog idag 30 motioner inom det försvarspolitiska området varav en var motionen av Rickard Nordin (C) som föreslog att regeringen låter se över lagstiftningen om spridningstillstånd.

Riksdagen avslog motionen att se över lagstiftningen om spridningstillstånd

Foto: Anders Andersson

För en månad sedan arrangerade SFF tillsammans med en handfull andra aktörer ett frukostseminarium i Riksdagen för att skapa förståelse för problematiken med spridningstillstånd och bana väg för motionen. Intresset var högt och vi uppfattade många riksdagsledamöter som slagna av nuvarande lagstiftnings uddlöshet och inte minst negativa effekter på fotografer, press, mäklare, sportflygare, blåljusverksamhet, med fler yrkesgrupper. Frukostseminariet förgicks av en debattartikel i DN med syfte att väcka bred opinion i frågan.

Trots detta avslog alltså Riksdagen motionen efter dagens debatt. Frågan hade förberetts i försvarsutskottet som yrkade på avslag med följande motivering: 
”Försvarsutskottet kan konstatera att det finns ett regelverk som syftar till att skydda uppgifter av betydelse för totalförsvaret. Detta skydd är av stor betydelse i det försämrade säkerhetsläget och utskottet ser inte något behov av att i nuläget överväga åtgärder på området.”

Michael Larsson (C) reserverade sig mot beslutet i Försvarsutskottet med följande ställningstagande, som väl speglar vår bild av situationen:
”Jag anser att kraven på spridningstillstånd för ofarliga objekt fotograferade med luftfarkost bör avskaffas och att regeringen bör låta se över lagstiftningen om spridningstillstånd. För mig är det en självklarhet att avbildningar av skyddsobjekt i form av filmer, fotografier och annat är straffbelagt. Att allt som filmas eller fotograferas från luften kräver spridningstillstånd för att delas – oavsett motiv – är däremot inte rimligt. Om jag från en drönare (obemannat luftfartyg) vill ta ett foto av mitt hus inför försäljning, eller tar ett kort genom flygplansfönstret när jag ska på semester för att lägga upp det i sociala medier är ett krav att jag låter Lantmäteriet granska materialet innan. Förväntad svarstid är närmare tre månader. Detta orsakar en stor arbetsbelastning hos Lantmäteriet helt i onödan och förhindrar bl.a. nyhetsfotografering, foto- grafering vid mäklartjänster och vid idrottsutövande, av blåljuspersonal och mycket mer. Dessa begränsningar bör enligt min mening tas bort när motiven är helt harmlösa och inte kränker integritet eller röjer försvarshemligheter. Riksdagen bör ställa sig bakom det som anförs i reservationen och tillkännage detta för regeringen.” 

Vi kommer nu att se över möjliga vägar att gå vidare, tillsammans med den grupp organisationer som vi samverkar med i frågan.