Förbundsnytt | 21 Febr 2024 | SFF

Så fungerar det nya MU-avtalet i praktiken

I november fattade regeringen beslut om ett reviderat MU-avtal för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer. Den 12 mars arrangerar Konstnärernas Riksorganisation en föreläsning om det nya MU-avtalet för sina, Svenska Tecknares och Svenska Fotografers Förbunds medlemmar. 

 

Så fungerar det nya MU-avtalet i praktiken

Foto: Jenny Gustafsson

Det nya avtalet började gälla 1 januari 2024 och är ett viktigt steg i rätt riktning för att lösa problemen med dåliga villkor för utställande bild- och formkonstnärer, fotografer och illustratörer.  MU-avtalet innehåller bestämmelser för utställningsavtal då arrangören lånar in verk från konstnären. Det handlar till exempel om ersättningen för medverkan, vad som ska diskuteras om nya verk ska tas fram samt hur den så kallade utställningsersättningen ska räknas fram. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna är vägledande för utställningsarrangörer som får offentligt stöd.  

 Läs mer om förändringarna i MU-avtalet och vad vi ser som de största framstegen. 

 Under föreläsningen kommer Katarina Renman Claesson, förbundsjurist Konstnärernas Riksorganisation (KRO), att gå igenom avtalet i praktiken. Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor. 

Var: På Youtube 
När:12 mars  
Tid: kl. 10.00–12.00  

Anmäl dig här