Förbundsnytt | 8 Aug 2022

SFF delaktigt i "Kreativa Sverige!"

Fredagen den 5 augusti presenterade Tobias Nilsén utredningen ”Kreativa Sverige!” och överlämnade den till kulturminister Jeanette Gustavsdotter. SFF har varit en medaktör.

Snabbutredningen har gjorts på knappt nio månader och SFF har deltagit genom KLYS KKN-grupp som i representerats i utredningens expertgrupp av KROs verksamhetschef Eva Månsson.

SFF har haft individuellt möte med huvudsekreterare Klas Rabe när utredningen startade och försett utredningen med information under deras arbete.

Utredningen pekar på en bristande samordning inom staten mellan olika system och behovet av en sammanhållen strategi. Man föreslår ett delat ansvar för strategin mellan Närings- och Kulturdepartementet, i samarbete med myndigheter och andra departement.

– Jag tycker det är intressant hur utredningen lyfter  missuppfattningen att dessa företag inom kulturella och kreativa näringar inte har någon tillväxtvilja och att det därav råder brist på rådgivning och finansiering. Men det handlar snarare om att man inte vill växa genom att bygga organisationer och anställa utan man istället vill växa i bredd, inte sällan utifrån upphovsrätten som grund, säger Angelica Månsson-Gerde, verksamhetschef på SFF.  

Utredningen ringar in sex strategiska områden:

1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan

2.Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd

3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad

4. Export, internationalisering och värde skapande utomlands

5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla

6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom)

-Jag är särskilt glad att se att utredningen tagit fasta på en av de frågor som vi från KLYS håll lyft gång på gång och som vår ordförande, Paulina Holmgren, och jag fokuserade på vid vårt möte med huvudsekreteraren Klas Rabe: hur essentiellt det är att regeringen är på tårna och arbetar med upphovsrätten ur både ett nära och mer långsiktigt perspektiv. Som Tobias Nilsén säger bygger många företags affärsmodeller på värdet av upphovsrätter. ”Det händer och kommer att hända enormt mycket på det här området, en förändring i hur kultur producerats, distribueras, konsumeras och upplevs. Vi vet inte vad utvecklingen med blockkedjor, webb 3.0, NFTs, distribuerade internet kommer att landa men vi tror oss veta att politiken behöver vara aktiv, kunskapsnivån behöver vara högre om upphovsrätt på regeringskansliet och andra ställen för att kunna ta hand om detta”  sa han på presskonferensen. Jag instämmer till fullo och tror att vi som förbund spelar en nyckelroll här, säger Angelica Månsson-Gerde.

I skrivande stund är det inte klart om utredningen kommer att gå på remiss men högst troligt kommer så ske. Nu påbörjas arbetet på kansliet att fördjupa oss i förslagen och dess innebörd mer i detalj.