Förbundsnytt | 7 Nov 2019 | SFF

Konsten att sätta ”rätt” pris

Konsten att ta betalt är en knepig del av många bildskapares vardag. Det finns inget rätt eller fel och det finns många olika modeller för att räkna fram ett arvode. Under våren 2020 genomför förbundet en föreläsningsturné i landet om förhandling och prissättning.

Konsten att sätta ”rätt” pris

SFFs jurist Thomas Riesler håller föreläsningar om förhandling under våren 2020. Foto: Jenny Gustafsson

SFF gör regelbundna avstämningar om priser och betalningsmodeller med agenter, bildköpare och medlemmar i förbundet. Detta gör vi för att få koll på prisläget så att vi kan ge er bättre rådgivning. Under våren 2020 kommer en uppdaterad prisguide att publiceras och i samband med det kör vi en föreläsningsturné i landet på temat ”förhandling och prissättning”. SFF´s jurist Thomas Riesler kommer att hålla i förhandlingskurserna – Att kunna förhandla är nödvändigt för dig som är verksam inom det fotografiska fältet idag. Och det kan även vara roligt när man känner att man vet hur man gör! På SFF:s förhandlingskurs lär vi ut förhandling så att du får grundläggande koll. Detta kan faktiskt göra hela skillnaden för vilken ersättning du får för ett jobb.

Och verksamhetsledare Åsa Anesäter forsätter – På den prisenkät vi skickat ut under hösten har vi fått in över fyrahundra svar och kan konstatera att det finns lika många sätt att ta betalt på som det finns bildskapare. Enkäten har resulterat i att många av våra medlemmar hört av sig med önskemål om kurser i förhandling och prissättning, det tar vi till oss och kör förutom föreläsningar i förhandling även en serie om prissättning under våren 2020.”

Mer om SFFs kurser under 2020 kommer längre fram.

Vi passar här på att tipsa om Fotografiskas kurs  nu i november på temat att ta betalt som fotograf. Viktiga delar att ha koll på!