Påverkansarbete | 21 Nov 2023 | SFF

SFF i möte med Kulturdepartementet om AI

Måndagen den 20 november var SFF:s ordförande, Paulina Holmgren, och verksamhetsledare, Angelica Gerde, på Kulturdepartementet för att träffa Robert Nilsson, AI-samordnare på departementet. 

SFF i möte med Kulturdepartementet om AI

Foto: Angelica Gerde

Paulina Holmgren och Angelica Gerde beskrev nuläget och hur utvecklingen av AI påverkar yrkesverksamma inom fotografi. 

– Vi förlorar uppdrag, samtidigt som AI också kan vara ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete. Det är en balansgång och många av våra medlemmar vet inte vilket ben de ska stå på. Våra verk utnyttjas olovligen för inlärningen av AI och det är ett upphovsrättsligt intrång som borde tas på allvar. Att Generativ AI innebär en radikal förändring av vår uppdragsmarknad är redan ett faktum, anser Paulina Holmgren.  

Robert Nilsson berättade om sitt arbete och hur samordningen kring AI-frågor ser ut på Kulturdepartementet och regeringsnivå. Just nu kartlägger han kulturområdet och samlar in kunskap om vilka risker, utmaningar och möjligheter som finns med AI.   

– Jag är glad att vi fick möjligheten att framföra det behov av tydliga policys på området vi ser behövs – inklusive det offentligas ansvar att föregå med gott exempel. Lagstiftningen behöver inte förändras men tolkningen av lagen måste förstärkas för att skapa det skydd för upphovspersoner som det var ämnat att vara. Det gav oss utrymme att lyfta även andra viktiga frågor som utmaningarna med offentlig upphandling och behovet att ökad kunskap om upphovsrätt, säger Angelica Gerde.