Förbundsnytt | 5 Sept 2023 | SFF

SFF siktar på digitala presskort

Under hösten kommer SFF att undersöka möjligheten att införa digitala press- och yrkeslegitimationer.

Som ett led i att öka tillgängligheten för våra medlemmar samt snabba upp handläggningen ser vi nu på möjligheten att gå över till helt digitala presskort till årsskiftet. Ytterligare en orsak är att vår nuvarande leverantör, av de traditionella fysiska korten, kraftigt höjt priset för utfärdandet av legitimationerna. 

Mer information kommer löpande under hösten. 

Läs mer om villkoren för press- och yrkeslegitimationer här.