Förbundsnytt | 2 Juni 2022 | SFF

SFF söker arkivarie till "130 år av svensk fotografisk historia"

Vill du arbeta med vårt fotografiska kulturarv? Vi söker en arkivarie som kan arbeta med vår arkivsamling – en ovärderlig källa för framtida fotohistorisk forskning.  

I samband med att vårt kansli flyttade i december 2021 upptäckte vi ett stort arkiv och vi har kontakt med Riksarkivet som är villiga att ta emot det.
Men inför överlämnandet krävs att materialet uppordnas enligt gällande arkivpraxis.

Vi söker därför dig som kan hjälpa oss få ordning på dokumentsamlingen. Det rör sig om drygt ett hundra A4­ pärmar med mötesprotokoll, manus och gästlistor för publika evenemang och uppgifter om medlemmar. Därtill finns i arkivet äldre fotografisk utrustning, lösa fotografier och lådor med hittills oidentifierade diabilder. 

Vi vill börja arbetet i augusti och vi tror att det handlar om cirka 2­ månaders arbete. Men det skulle även kunna arrangeras som ett arbete över sommaren. Uppdraget omfattar att gå igenom samtliga dokument, uppordna dessa och upprätta förteckningar enligt Riksarkivets arkivschema. Det behöver också klarläggas vilka övriga delar av materialet – d.v.s. fotografier och olika föremål – som kan behöva särskilda bevarandeinsatser.

Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning inom arkivvetenskap eller är i slutet av din utbildning. Du har god kunskap om Riksarkivets arkivschema, erfarenhet av ordnings- och förteckningsarbete med fokus på fysiska handlingar, samt tidigare erfarenhet av arbete med arkivvård. Som person är du ansvarstagande och noggrann. Du är van att arbeta självständigt och kan driva dina projekt i mål på utsatt tid.

Du kommer att samarbeta med oss på kansliet och med fotohistoriker Björn Axel Johansson som har hjälpt oss i ett första steg att få överblick på materialet. Vi vill även väldigt gärna att du delar med dig av arbetsprocessen så vi kan synliggöra arbetet i våra egna digitala kanaler och i Fotografisk Tidskrift. 

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

För vidare upplysningar och för att ansöka kontakta:

Angelica Månsson- Gerde, verksamhetsledare Svenska Fotografers Förbund.
epost: angelica.mansson-gerde@sfoto.se
telefon: 08-702 3045
mobil: 070-3189499

 

Foto: Margareta Bloom Sandebäck. Kollage: SFF

Bli medlem i Svenska Fotografers Förbund

Inte medlem ännu? Vi har enat yrkeskåren sedan 1895. Här kan du både läsa om alla medlemsförmåner och hitta ansökan om att bli medlem i Nordens största fotograforganisation

Foto: Margareta Bloom Sandebäck.