Förbundsnytt | 4 Mars 2021

SFF träffar Kulturdepartementet angående Konstnärsnämndens Krisstipendier

Många av SFFs medlemmar vittnar om att de fått avslag på Konstnärsnämndens krisstipendium 2 eftersom de inte anses vara konstnärer verksamma i ett konstnärligt sammanhang. En del har fått svaret att det jobbar för stor del med uppdragsfotografi. SFF har träffat Konstnärsnämnden och Kulturdepartementet för att poängtera att våra medlemmar är konstnärligt yrkesverksamma men faller utanför krisstipendiet.

-Vad är det som säger att ett kommersiellt finansierat eller ett redaktionellt projekt inte är skapat av en konstnär? Fokus måste vara att man har drabbats av krisen, oavsett inom vilket konstområde man jobbar eller hur man får betalt för sitt skapande, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund (SFF).
 
Under hösten började flertalet besvikna medlemmar höra av sig till oss på kansliet med frågor kring Konstnärsnämndens krisstöd 2. Varför hade Konstnärsnämnden avslagit deras ansökan om krisstöd? Förbundet fick ta del av många medlemmars avslag på ansökningar. Frågan uppkom om det var värt att söka krisstipendium i omgång nummer 3 eller inte.
 
Förbundet träffade Konstnärsnämnden angående fördelningen av krisstipendier. De minnesanteckningar som följde efter detta möte var följande:
”Konstnärsnämnden har fått uppdrag att fördela enligt ordinarie förordning. Krisstipendium 1 krävde att sökande styrkte ett inkomstbortfall medan Krisstipendium 2 och 3 inte gjorde det utan fokuserade på om sökanden har omfattande verksamhet i ett konstnärligt sammanhang. Konstnärsnämndens uppdrag från Regeringen har således förändrats mellan krisstipendium 1 och 2-3. Konstnärsnämndens uppdrag är vidare än vad som vanligtvis är fallet eftersom myndigheten inte bedömer konstnärlig kvalitet i form av arbetsprover i samband med Krisstipendium 1-3 utan omfattningen på verksamheten som konstnär. För att stöd ska beviljas krävs att sökanden är konstnär och verksamt helt eller delvis i ett konstnärligt sammanhang.”
 
SFF följde upp detta möte med ett möte med Kulturdepartementet, eftersom det är just departementet som ger riktlinjerna för Konstnärsnämndens uppdrag i ett regleringsbrev. Under mötet fick vi tillfälle att förklara att våra medlemmar faller utanför krisstöd 2 som Konstnärsnämnden ansvarar för att fördela.
 
-När kulturdepartementet hade pressträff den 18 december informerade  man om att pengarna, 154 miljoner kronor, skulle gå till konstnärer och kulturskapare. Vilka är konstnärer och vilka är kulturskapare? Och är begreppen synonymt för samma sak? Om inte, vem har då ansvar för att fördela stöd till kulturskaparna, säger Paulina Holmgren, ordförande (SFF).
 
Vi jobbar med frågan och återkommer med mer information så fort vi har ytterligare information att dela.
 
Kontakt:
Paulina Holmgren: paulina.holmgren@sfoto.se