Påverkansarbete | 3 Juli 2024 | SFF

SFF vill se mer fotografi i Sveriges regioner

För tredje året har SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde svarat på remisser för regionala kulturplaner tillsammans med KLYS. Detta för att särskilt belysa de lokala förutsättningarna för yrkesverksamma inom fotografi

SFF vill se mer fotografi i Sveriges regioner

Foto: Carina Hedlund

Våren 2024 har fyra regionala kulturplaner för 2025-2028 varit på remiss, samt Malmö stads kulturstrategiska program för 2024-2030. Angelica Gerde har sett samma trend som tidigare år; att fotografi nämns i liten grad.  

Precis som tidigare år har SFF påpekat att regionerna och kommunerna i samband med inköp och upphandling har ett ansvar att betala skälig ersättning för nyttjande av fotografiska verk.  

– Offentliga aktörer är stora beställare och vårt remissvar är ett första steg att öka medvetenheten hos regionerna. I år uppmärksammar vi dem även på det nya MU-avtalet och vikten av att säkerställa resurser till efterlevnaden av detta med höjda arvodesnivåer, säger Angelica Gerde.  

I remissvaret vill vi även uppmärksamma regionerna på att många fotografer arbetar med både stillbild och rörligt, och bör även finnas med i planerna för insatser inom film och det audiovisuella området. Likaså har vi lyft fotoboken och vikten av att inte glömma denna genre i bibliotekens uppdrag och verksamhet. Avslutningsvis har vi betonat fotografi som ett viktigt område vid satsningar på kulturella och kreativa branscher – något som allt fler regioner lyfter i sina kulturplaner.  

Nedan listas KLYS remissvar där SFF:s synpunkter ingår: 

Region Skånes kulturplan 2025-2028 

Region Kalmar läns kulturplan 2025-2028 

Region Kronobergs kulturplan 2025-2028 

Region Hallands kulturplan 2025-2028 

Malmö stads kulturstrategiska program 2024-2030