abcdefefhsi
Förbundsnytt | 13 April 2023 | SFF

SFFs rese- och utbildningsstipendium

Rese- och utbildningsstipendium kan sökas av alla medlemmar i SFF. Tre stipendier delas ut á 10 000 kr. Nästa ansökningsperiod öppnar under våren 2024. 

SFFs rese- och utbildningsstipendium

Foto: Jenny Hammar, stipendiat 2022.

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar.

Tre stipendier utdelas á 10 000 kr. En jury bestående av representanter från Svenska Fotografers Förbund kommer att presentera stipendiaten under SFF förbundsstämma. Har du sökt stipendiet förväntas du närvara under stämman. 

Detta behövs för att ansöka:

  1. Ditt namn, telefonnummer, e-postadress, hemsida och uppgift om tidigare stipendier under de senaste fem åren.
  2. En kortfattad CV inklusive meritförteckning avseende utbildning, verksamhet m m (maximalt en A4-sida).
  3. En motivering av ditt mål med ansökan och syftet med stipendiet (maximalt 2000 tecken inkl. blanksteg).
  4. Bifoga upp till fyra fotografier (OBS! jpg-bilder max 1 mb styck).