Förbundsnytt | 14 Febr 2024 | SFF

SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde omvald till Företagarnas styrelse

Nu står det klart att SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde är omvald för ytterligare två år i Företagarnas Branschförbunds styrelse. 

SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde omvald till Företagarnas styrelse

SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde. Foto: Margareta Bloom-Sandebäck

– Jag är mycket glad för förtroendet att bli omvald för ytterligare två år i Företagarnas Branschförbunds styrelse. Branschförbunden representerar en tredjedel av Företagarnas 60 000 medlemmar och den samlade rösten vi utgör är strak och viktig i gemensamma politiska frågor. Vid sidan av KLYS är Företagarna en viktig plattform för oss att bedriva påverkansarbete och som representant för SFF i styrelsen ser jag möjlighet att i än högre grad vara aktiv i de frågor som är viktiga för vår yrkeskår, säger SFF:s verksamhetsledare Angelica Gerde.

I april 2020 inledde SFF ett samarbete med Företagarna. Samarbetet innebär främst opinionsbildning i gemensamma frågor och stärkt juridisk rådgivning för våra medlemmar. Det syftar till att stärka båda organisationerna genom att SFF får tillgång till Företagarnas spetskompetens inom flera olika områden och ett omfattande nätverk av beslutsfattare och politiker.

I dag företräder Företagarna 60 000 företagare varav 20 000 via 28 anslutna branschförbund. Tillsammans med branschförbunden har Företagarna större möjligheter att påverka både det generella och det branschspecifika företagarklimatet, och genom samarbetet stärks positionen som en av Sveriges största småföretagarorganisationer.

Läs mer om rådgivning via Företagarna här.

Du har väl också sett att vi har en egen Företagarguide med allt man behöver veta som företagare? Den hittar du här.