Förbundsnytt | 15 Sept 2023 | SFF

Snart går vi över till digitala press- och yrkeslegitimationer

Som ett led i att öka tillgängligheten för våra medlemmar samt snabba upp handläggningen har förbundsstyrelsen fattat beslutet att gå över till digitala press- och yrkeslegitimationer. 

Snart går vi över till digitala press- och yrkeslegitimationer

Ordförande Paulina Holmgren visar upp nya digitala presslegitimationen. Foto: Viktor Agnarsson

Presskort via eID från Freja
De digitala legitimationerna kommer att erbjudas via eID från Freja, som tillhandahåller en statligt godkänd e-legitimation samt ett digitalt ID-kort i mobilen för identitetsverifikation.  

Samarbetet med Freja innebär att legitimationerna kommer att kunna utfärdas i den mobila e-tjänstelegitimationen Freja OrgID. När de digitala legitimationerna introduceras kommer de fysiska korten att fasas ut.  

Längre ned på sidan hittar du Frågor & Svar om de nya legitimationerna. 

Samarbete med Journalistförbundet
I arbetet med att vi ska kunna erbjuda våra medlemmar ett digitalt presskort har vi samarbetat med Journalistförbundet, vars styrelse också fattat beslut om att införa digitala presskort. 

– Att vi gör detta tillsammans med Journalistförbundet känns väldigt naturligt och tillsammans stärker vi den digitala lösningens legitimitet och förenklar processen för en stor del av Sveriges fotografer och journalister, säger förbundsordförande Paulina Holmgren. 

Redan utfärdade fysiska presskort kommer vara giltiga fram till kortets utgångsdatum för de som inte ersätter dem med ett digitalt presskort.  

Medlemskort och yrkeslegitimation i ett
Samtidigt får samtliga medlemmar möjlighet att gratis aktivera ett digitalt ID-kort som ersätter både det tidigare medlemskortet och yrkeslegitimationen.  
 

– Vi är glada att nu även kunna erbjuda våra medlemmar ett medlemskort som fungerar som en godkänd legitimation. Vi minskar samtidigt kostnader och administration som både medlemmar och kansli tidigare haft för yrkeslegitimationerna, säger Angelica Gerde, verksamhetsledare.  

Medlemskortet kommer att vara gratis och erbjudas samtliga medlemmar. Presskortet kommer att ligga kvar på samma prisnivå som det gör idag och utfärdas genom en ansökningsprocess som är helt digital. 

Fler anledningar att byta till digitala legitimationer
Vi har under en period tittat på möjligheten att gå över till digitala legitimationer. Denna fråga aktualiserades när vår nuvarande leverantör av de traditionella plastkorten höjde priserna för utfärdandet och planerar även att inom kort införa en ny utfärdandeprocess. Vi ser flera nackdelar med denna då vi inte skulle kunna erbjuda samma service till medlemmar oavsett var i landet man bor. 

Har du frågor eller funderingar tveka inte att kontakta medlemsansvarig martin.halldin@sfoto.se. 

Mer information om hur du ansöker om presslegitimation samt aktiverar legitimationerna kommer under hösten. 

Frågor och svar  

Kommer jag kunna använda det digitala presskortet på samma sätt som ett fysiskt presskort när jag är ute på jobb?  
Ja, du kommer kunna visa upp ditt digitala presskort precis som med dagens fysiska presskort. Vi arbetar tillsammans med Journalistförbundet för att gemensamt kommunicera övergången vi nu gör och etablera det digitala presskortet som likvärdigt till det fysiska. 

När kommer utfärdandet av det fysiska presskort sluta? 
Så snart vi har den digitala lösningen på plats kommer vi sluta utfärda fysiska presskort. Vi kan ännu inte säga ett exakt datum men det kommer ske under slutet av hösten och vi återkommer med information så snart vi kan. 

Kan jag fortsatt ansöka om ett nytt fysiskt presskort? 
Ja, fram till att vi meddelar annat så går det fortsatt att ansöka om fysiskt presskort. Har du frågor kring detta kontakta medlemsansvarig Martin Halldin. 

Kommer mitt fysiska presskort fortfarande vara giltigt? 
Ja, ditt fysiska presskort fortsätter gälla fram till utgångsdatumet angivet på kortet. 

Kan jag som har ett giltigt fysiskt presskort även ha ett digitalt presskort? 
Nej, du kan inte ha både ett fysiskt och digitalt presskort. Om du vill aktivera ditt digitala presskort så kontaktar du medlemsansvarig Martin Halldin som kommer att makulera ditt fysiska presskort. Du får ersätta ditt fysiska presskort med ett digitalt utan kostnad. 

Hur kommer det digitala presskortet se ut? 
Tillsammans med Freja och Journalistförbundet håller vi på att utarbeta en layout som sätter en standard för hur digitala presskort ska se ut och som i praktiken även ska kunna användas av andra aktörer som i dag endast erbjuder fysiska presskort.  

På det digitala presskortet kommer det finnas en bild på dig, en tydlig PRESS text, förbundets logga samt uppgifter som namn och personnummer. Det kommer även finnas en QR-kod som kan användas för att verifiera att ditt digitala presskort är äkta och giltigt. 

Vad har det digitala kortet för giltighetstid? 
Det digitala presskortet har samma giltighetstid som det fysiska presskortet, dvs 5 år från utfärdandedatum. Mer information om hur du förnyar det digitala presskortet när det närmar sig utgångsdatum återkommer vi med. 

Kommer kraven för att få digitalt presskort vara de samma som för fysiskt presskort? 
Ja, presskortet i ett digitalt format har samma värde som i fysiskt format och kraven för att få ett digitalt presskort utfärdat är därmed fortsatt de samma. Se vilka krav det är som gäller här.

Vad kostar ett digitalt presskort? 
Det exakta priset är ännu ej satt men det kommer inte att bli dyrare än det fysiska kortet är idag. Ersätter du ditt befintliga fysiska presskort med ett digitalt så får du göra det utan extra kostnad. 

Vad händer med yrkeslegitimationerna? 
Yrkeslegitimationerna och medlemskortet ersätts av en digital legitimation som samtliga medlemmar kommer kunna välja att aktivera utan kostnad. Yrkeslegitimationen kommer du som medlem alltså inte längre att behöva ansöka om. Samtidigt försvinner medlemskortet i sin nuvarande form då den digitala legitimationen fyller samma funktion. 

Är vi i Sverige först med att införa ett digitalt presskort? 
Nej, bland andra har Journalistförbundet i Finland ett digitalt presskort sedan några år. Det finns även andra exempel där journalister idag behöver använda sig av digitala lösningar. Till exempel har journalister som ska arbeta i Ukraina behövt ansöka om en digital pressackreditering hos den ukrainska försvarsmakten.  

Vad är Freja?  
Freja är en statligt godkänd e-legitimation och ett digitalt ID-kort i mobilen som används för att verifiera din identitet. Freja kan användas för identifiering och e-underskrifter online, fysisk identifiering i till exempel butiker och tjänstelegitimering. Appen Freja kan du ladda ner från App Store, Google Play eller AppGallery.  Läs mer om Freja eID här.

Vart vänder jag mig om jag har fler frågor? 
Kontakta medlemsansvarig martin.halldin@sfoto.se om det gäller frågor som rör det nya digitala presskortet och hur det påverkar dig som medlem.  

 Vi uppdaterar kontinuerligt Frågor & Svar.