Förbundsnytt | 1 Febr 2022

Sök arbetsstipendium från Sveriges författarfond

Sveriges författarfond delar årligen ut arbetsstipendier och särskild biblioteksersättning. Ansökningsperioden för arbetsstipendier är öppen 1 februari – 1 mars 2022.

Ansökan gör du på Författarfondens hemsida där blanketter och information om stipendierna och hur du söker finns, http://www.svff.se. 

Arbetsstipendium kan sökas av författare, översättare, tecknare och fotograf vars bok eller böcker finns på folk- och / eller skolbibliotek. Stipendierna att söka är ett-, tre- och femåriga. 

För mer info besök fondens webbplats eller ta del av vår kortintervju om fondens stipendier med fotoförfattarnas Per Englund här