Förbundsnytt | 24 Jan 2022

Sök rese- och utbildningsstipendium

SFFs rese- och utbildningsstipendium kan sökas av alla våra medlemmar.  Vi delar ut tre stipendier á 10 000kr. Ansökan är öppen fram till 28 mars.

Sök rese- och utbildningsstipendium Foto: Håkan Larsson

Foto: Håkan Larsson, en av SFFs stipendiater 2020.

Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande. Jury är förbundets styrelse och utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma den 6 maj. Läs mer

Ansökan är stängd för 2022.

  • Dessa allmänna villkor gäller när du tecknar medlemskap i Svenska Fotografers Förbund eller en prenumeration på Fotografisk Tidskrift. Läs villkoren i sin helhet här.
    Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).