Förbundsnytt | 20 Aug 2021 | SFF

Sök stipendier från Sveriges författarfond

Ansökan för arbetsstipendier och extra stipendier ur kris- och stimulanspaketet hos Sveriges författarfond är öppen till 20 september.

Sök stipendier från Sveriges författarfond Foto: Malin Gezelius. Ur boken ”Amplexus”.

Foto: Malin Gezelius. Ur boken ”Amplexus”.

Fotografen och medlemmen Malin Gezelius tilldelades ettårigt arbetsstipendium från Sveriges författarfond våren 2021 och säger såhär:

– Jag blev jätteglad och det känns som ett erkännande av något jag har lagt ner min lust och kraft på. Stipendiet ger mig utrymme och möjlighet att arbeta vidare med egna projekt.
 
Regeringen har beslutat att författarfonden ska tilldelas 18 miljoner kronor ur det kris- och stimulanspaket som riksdagen godkänt 23 juni. Det betyder att höstens stipendieutbud till litterära upphovsmän och kulturjournalister kommer att förstärkas med anledning av de ekonomiska konsekvenser som covid-19 medfört för yrkesverksamma författare m.fl. 
Ansökningsperioden kommer att vara 20 augusti till 20 september. Och utöver de ordinarie fem-, tre-, och ettåriga arbetsstipendierna kommer fonden att fördela ett antal extra-stipendier på ett något mindre belopp, så att det samlade stipendieutbudet kan spridas på fler sökande, skriver Sveriges författarfond. Läs mer här