Förbundsnytt | 9 April 2018 | SFF

Sök stipendium till Frankrike

Svenska Fotografers Förbund och Gefvert Försäkringsmäklare utlyser ett nytt fotografiskt residens i byn Grez-sur-Loing, söder om Paris i november 2018.

Sök stipendium till Frankrike Foto: Nils Ramhöj

Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing är en traditionsrik och inspirerande miljö med möjlighet till arbete, tankeutbyte och social samvaro bland likasinnade. Gästerna skall vara fotografer, konstnärer, författare, tonsättare eller vetenskapsmän. Läs mer