Fotoförfattarna | 1 Mars 2024 | SFF

Sök stipendium till Paris

Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad på Svenska Institutet i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av lägenheterna under fyra veckor i november 2024 som kan nyttjas av en stipendiat i form av en arbetsvistelse. Ansökningsperioden är 1 mars – 15 april 2024.

Sök stipendium till Paris

Svenska Institutet i Paris. Foto: Vinciane Lebrun-Verguethen/Voyez-Vous

Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500- talsbyggnad i Marais-kvarteren mitt i Paris. Lägenheterna renoverades under 2019 och har inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare för att stärka designprofilen med hänsyn till kvalitet och hållbarhet.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Verksamheten finansieras genom anslag från statsbudgeten. Svenska institutet i Paris (SIP) är en enhet i SI:s verksamhet och är Sveriges enda kulturhus utomlands beläget i Hôtel de Marle, ett stadspalats från 1500-talet. I byggnaden finns också sex gästbostäder tillhörande verksamheten.

Fotografer som är medlemmar i Fotoförfattarna inom SFF kan ansöka om fyra veckors vistelse i gästbostaden.

Vistelseperioden är fyra veckor i november 2024 och du ansöker via formuläret nedan. 

Här hittar du fullständiga kriterier. 

 • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 512 MB.
 • Godkända filtyper: pdf, Max filstorlek: 512 MB.
  Ett personligt brev som innehåller syftet med din resa och som förklarar vad du hoppas uppnå med din vistelse i Paris.
 • Arbetsprover

  Här bifogar du fem arbetsprover som visar representativa verk från de senaste två åren. Ansökan måste vara komplett när den lämnas in.
 • Godkända filtyper: jpg, Max filstorlek: 512 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, Max filstorlek: 512 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, Max filstorlek: 512 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, Max filstorlek: 512 MB.
 • Godkända filtyper: jpg, Max filstorlek: 512 MB.
  Läs den här: https://www.sfoto.se/om-oss/integritetspolicy/