Förbundsnytt | 20 Okt 2021 | SFF

Statlig utredning ska se över frilansares trygghet

Regeringen tillsätter en utredning om att anpassa sjukförsäkringen till frilansares villkor. Syftet är att öka tryggheten för frilansare. Ett mycket välkommet förslag anser SFFs ordförande Paulina Holmgren.

Bristerna i trygghetssystemen påverkar fotografer och många andra i kulturbranschen med flera olika uppdragsgivare och oregelbundna inkomster, något som SFF och KLYS länge arbetat för att råda bot på.

Foto: Margareta Bloom Sandebäck

– Vi välkomnar att frågorna tas om hand av en statlig utredning. Många av våra medlemmar är egenföretagare och det har blivit extra tydlig under pandemin hur dåligt systemet fungerar. Att stipendier kan utgöra grund för sjukpenningsgrundande inkomst är fantastiskt. Men a-kassa och pensioner är också viktiga och de verkar inte rymmas i utredningen tyvärr, säger Paulina Holmgren, ordförande Svenska Fotografers Förbund.

Läs mer och se regeringens presskonferens här

Läs mer vad SFF skrivit i detta ämne:
”Nästan 40 % av kulturskaparna ansöker inte om sjukpenning vid sjukdom” 8 april 2021
”Ge frilansande kulturskapare ökad social trygghet” 26 februari 2020