Förbundsnytt | 7 Juni 2015 | SFF

Stipendier

SFF delar årligen ut stipendier för cirka 100 000 kronor.

SFFs rese- och utbildningsstipendium
Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ett flertal stipendier utdelas á 10 000 kr. Utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 

Kavalla-stipendium
Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar. Stipendiet består av en gratis vistelse, om två eller fyra veckor, i Atheninstitutets gästhem samt 4.000 kr respektive 6.000 kr för resa/uppehälle. 

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr.

Ansök om medlemskap här