abcdefefhsi
Förbundsnytt | 7 Juni 2015

Stipendier

SFF delar årligen ut stipendier för cirka 100 000 kronor.

SFFs rese- och utbildningsstipendium
Stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar som vill verka för fotografyrkets utveckling samt för ändamål som kan främja den egna yrkesverksamheten genom kursstipendier och studieresor samt som ekonomiskt understöd till behövande medlemmar. Ett flertal stipendier utdelas á 10 000 kr. Utdelningen av stipendierna sker i samband med SFFs årsstämma. 

Grez Sur Loing-stipendium
Svenska Fotografers Förbund har samarbetat med Gefvert försäkringsmäklare sedan 1974. Nu erbjuder vi gemensamt medlemmar ett stipendium för vistelse på Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing under november månad. Till vistelsestipendiet delas även ett resestipendium ut om 15 000kr.

Kavalla-stipendium
Fotoförfattarna inom SFF delar årligen stipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut. Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5 000 kr.

Paris-stipendium
Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Stipendiet kan sökas av Fotoförfattarnas medlemmar två gånger per år och består av två veckors vistelse i en av Svenska Institutets gästlägenheter samt ett resebidrag på 5 000 kr.

Ansök om medlemskap här