Förbundsnytt | 23 Juni 2020 | SFF

Stöd för aktiebolag och enskilda näringsidkare på plats

Riksdagen och regeringen har beslutat om ett omställningsstöd till företag som har tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av covid-19. Du ansöker om omställningsstöd hos Skatteverket från den 22 juni.

Nu är ytterligare ett av regeringens stöd till företagare i kraft. Vi frågar SFFs verksamhetsledare Åsa Anesäter om vad stödet innebär:

Vilka företagsformer kan få stöd?

Alla företag och organisationer som har F-skatt.

Var ansöker man om omsättningsstödet?
Hos Skatteverket. Här hittar du ansökan.
Ansökan måste innehålla uppgifter om nedgången i nettoomsättning samt dess orsaker, om företaget haft ekonomiska problem innan coronakrisen, vilka fasta kostnader som ansökan avser, uppgift om försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättningar samt statligt stöd som erhållits på grund av minskad omsättning, och övriga uppgifter som Skatteverket kan behöva (exempelvis om eventuella vinstutdelningar).

Hur stort omsättningstapp krävs för stöd?
Kravet för att kunna få omställningsstöd är att företaget har tappat nettoomsättning i större omfattning som följd av spridningen av coronakrisen. Nettoomsättningen ska ha minskat med minst 30 procent under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019. 

Hur beräknas omsättningstappet?
Beräkningen sker genom att jämföra nettoomsättningen i mars och april 2020 med motsvarande samma månader 2019. Företag som inte har haft omsättning under mars och april 2019 inte kommer alltså inte att kunna söka stödet.

När går det att ansöka?
Ansökan öppnade igår, den 22 juni kl 12.00 och är öppen t.o.m den 31 augusti.

Finns det rådgivning att få i och med att man ansöker om stöd?
Givetvis, som vanligt finns SFFs jurister på plats och hjälper dig med frågor runt ansökan och själva omställningsstödet. Är du medlem i SFF har du dessutom en extra förmån som innebär att du kan få stöd av Företagarnas jurister. Ring kansliet på 08-702 03 45 knappval 1 eller maila jurist@sfoto.se, så hjälper vi dig.

En bra text om omställningsstödet finns hos Företagarna här.
Regelverket som regeringen presenterat finns här.