abcdefefhsi
Förbundsnytt | 24 Nov 2023 | SFF

Svara på Transportstyrelsens drönarenkät

Transportstyrelsen har fått i uppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. I veckan gick de ut med en digital enkät där du som medlem kan fylla i dina synpunkter. 

Svara på Transportstyrelsens drönarenkät

Foto: Diana Măceşanu

Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att undersöka användandet av drönare och dess roll i transportsystemet i Sverige. Syftet med uppdraget är att stärka förutsättningarna för en konkurrenskraftig drönarbransch i Sverige och EU. Transportstyrelsen uppger också att de vill möjliggöra en bred inhämtning av synpunkter – och vi uppmanar därför dig som SFF-medlem att besvara den korta enkäten. 

Här kommer du till enkäten.

Undersökningen är omfattande och riktar sig till en lång rad myndigheter, intressenter och enskilda näringsidkare. Transportstyrelsen ska sedan redovisa uppdraget senast den 30 augusti 2024 till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet). Du kan läsa om uppdraget här. 

SFF välkomnar initiativet då vi ser stora problem med dagens situation som ofta innebär mycket långa handläggningstider för att får spridningstillstånd för drönarbilder. Något vi lyft i bland annat en gemensam drönarkampanj med BLF,  Flygsportförbundet samt Transportföretagen. Läs mer om kampanjen som sammanfattar läget här.

Enkäten kommer att vara öppen till och med 31 januari 2024.