Fotoförfattarna | 2 Mars 2021 | SFF

Svenska Fotobokspriset 2021

2021 delas Fotobokspriset ut för 25:e gången. Vinnarna tillkännages onsdag 17 mars. Denna gång kommer juryn utse inte bara en utan tre vinnare som vardera får ett stipendium på 40.000 kronor.

Svenska Fotobokspriset 2021

I samband med jubileet 2021 vill Fotoförfattarna lyfta fram flera olika författarskap på djupet. Det sker alltså inga nomineringar, utan juryn utser direkt tre vinnande böcker.

– Vi provar något nytt och hoppas att det här upplägget stärker svensk fotoboksutgivning ytterligare. Vi vill skapa större uppmärksamhet kring fler kvalitativa författarskap, säger Annika Thörn Legzdins, ordförande Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund.

Vinnarna av 2021 års pris tillkännages 17 mars. Fotoboksdag och prisceremoni genomförs senare.

Läs om juryn för Fotobokspriset 2021 här.
Bläddra i katalogerna från tidigare Fotobokspris här.
På Svenska Fotografers Förbunds Instagram presenterar vi tidigare vinnare just nu, det kan du se här.

Vem kan söka priset?
• Svenska medborgare eller den som är folkbokförd i Sverige.
• Den vars bok är utgiven under 2019 eller 2020 och ej blivit nominerad tidigare.
• Den vars bok är tryckt i minst 100 exemplar och försedd med ISBN-nummer.
• Den som levererat pliktexemplar av sin bok till de sju svenska referensbiblioteken. Läs mer om pliktexemplar här.
• Priserna ges endast till nu levande fotografer.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priserna, men kan lämna in bidrag utom tävlan.

Se fullständiga regler och kriterier här (länk till PDF).

Svenska Fotobokpriset 1996-2020

Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund, har arrangerat Svenska Fotobokspriset sedan 1996. Här kan du se tidigare års vinnare och läsa mer om fotoböcker. Foto: Stina Stjernkvist. Läs mer