Förbundsnytt | 22 April 2021

Teknikföreläsning med Eva-Teréz Gölin

”Fixa färgbalansen med stegvis råkonvertering och lagermasker – så justerar du olika färgtemperaturer i samma bild”. Eva-Teréz Gölin håller en föreläsning i praktisk teknik med utgångspunkt i artikeln i Fotografisk Tidskrift #1, 2021.

Teknikföreläsning med Eva-Teréz Gölin Foto: Robert Blombäck

Att kunna ställa vitbalans i råfiler i efterhand är en fantastisk möjlighet som skapar ett smidigt arbetsflöde. Men ibland innehåller ett motiv olika färgtemperaturer i olika delar av bilden. För att då nå bästa resultat kan du behöva kombinera flera varianter av samma råfil. Den  här processen skulle också kunna gälla för en bild som har samma färgtemperatur genom hela motivet, men där du behöver arbeta med flera råkonverteringar där du justerar exponeringen olika vid råkonverteringen.
Läs gärna artikeln innan ur Fotografisk Tidskrift #1 2021 här

När: Tisdag 27 april kl. 09.00-10.00
Var: Digitalt på Zoom

Möteslänk hittar du här.

  • Dessa allmänna villkor gäller när du tecknar medlemskap i Svenska Fotografers Förbund eller en prenumeration på Fotografisk Tidskrift. Läs villkoren i sin helhet här.
    Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).