Förbundsnytt | 5 April 2018 | SFF

Tre fotografer får SFF:s rese- och utbildningsstipendier 2018

De tre fotograferna Emma Krantz, Troy Enekvist och Lena Granefelt får alla SFFs rese- och utbildningsstipendium 2018 och får ta emot det på årsstämman den 14 april.

Tre fotografer får SFF:s rese- och utbildningsstipendier 2018 Foto: Lena Granefelt

Lena Granefelt, en av SFFs stipendiater 2018.

Troy Enekvist får stipendium för hans arbete med Rohingya-flyktingars situation i Bangladesh. Emma Krantz får stipendium för sitt arbeta med att dokumentera Rysslands nordvästliga delar. Lena Granefelt får stipendium för sitt projekt Iconic spots. Se bilder och läs juryns motiveringar här nedan:

Troy Enekvist:
“När det ofattbara, det som är ett ohållbart undantagstillstånd, permanentas och blir till en fasansfull vardag, sker något med oss som Troy Enekvists bilder vänder sig emot.” Läs mer

Emma Krantz:
“Förändringarna sedan järnridåns fall pågår här långsamt – i städers och byars vardagsliv som befinner sig bortanför vår vanliga kunskapshorisont.” Läs mer

Lena Granefelt:
“Hon har letat upp platserna som, trots att de numera ter sig vardagliga, varit betydelsefulla för att bryta mot den manliga hegemonin i samhällsordningen – platser där böcker, uppror, en ny filosofi, en ny världsordning fötts; platser som nu ska bli bild.” Läs mer

Alla stipendiater (även Kavalla-stipendiater) kommer tilldelas diplom på årsstämman den 14 april.  Läs mer om den och anmäl dig till middag och dagsprogram här.

Per Englund och Märta Thisner. Foto: Stina Stjernkvist.

Bli medlem

Här kan du ansök om att bli medlem i Nordens största fotograforganisation