Förbundsnytt | 18 Juni 2020 | SFF

Uppföljning av de 500 miljonerna till kulturen

Med anledning av utdelningen av de 500 miljonerna till kulturen har SFF tillsammans med KLYS under veckan som gått deltagit på ett uppföljningsmöte med Konstnärsnämnden, Författarfonden och Kulturrådet.

Enligt Pernilla Högström, Enhetschef för Stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden, har de fotografer som ligger nära en kommersiell marknad haft lättast att visa inkomstbortfall. Fler fotografer än de som brukar söka stipendier hos Konstnärsnämnden har sökt krisstipendier så satsningen att öppna upp mot nya grupper har varit lyckad. Det var totalt 325 st sökande inom bild och form, och av dem var 83 st fotografer. 

– Det är givetvis positivt att många fotografer har sökt krisstipendier hos Konstnärsnämnden. Men vi ser samtidigt ett stort problem i att stödet varit utformat så att flera av våra yrkesgrupper inom fotografi inte kan söka stöd. Vi följer upp detta i dialog med berörda myndigheter och KLYS, säger Åsa Anesäter, verksamhetsledare SFF.

Författarfonden har haft en mer pragmatisk form för sökanden av pengarna, i styrkandet av intäktsbortfall, vilket gjort att fler fått pengar.